Svenska foderproducenter

Alla vill vi äta nyttigt och det förtjänar även våra djur att göra. GMO, som står för genetiskt modifierade organismer, betyder att man genom manipulation ändrat en organisms arvsmassa. När livsmedel innehåller GMO betyder det alltså att någon av råvarorna som ingår har genmanipulerats. Även om riskbedömningar görs så känns det kanske osäkert att äta något livsmedel som man inte vet exakt vad det innehåller eller hur det tillverkats, speciellt som laboratorietester även visat att så kallad GMO-mat kan orsaka allergier. Att använda GMO i mat är dock betydligt vanligare ute i Europa och därför är det viktigt att stödja våra svenska foderproducenter. Nyligen har även Arla beslutat att höja den ersättning för GMO-fritt foder som ges till Sveriges bönder.

GMO i importerat djurfoder från EU

597px-SoybeanvarietiesDet är just mjölksektorn i Sverige som har de mest restriktiva reglerna mot genmanipulerat foder och de sätter ribban för såväl foderproducenter som uppfödare. Det mesta av fodret till nötkreatur, svin och fjäderfän som produceras i Sverige är därför GMO-fritt. Endast ett par promille av producenterna använder sig av GMO-råvaror och detta är något som bör stimuleras ytterligare. Risken gäller främst det foder som importeras från övriga Europa, där så gott som allt foder innehåller GMO. Framförallt är det sojan i sojamjölet som har genmanipulerats. I Sverige har vi restriktiva regler vad gäller djurfoderimport; förutom att salmonellaprover tas görs också analyser av förekomsten av aflatoxin som är ett gift producerat av mögelsporer och som är cancerframkallande. Däremot kan importfoder innehålla GMO-råvaror som godkänts av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Fortfarande finns det producenter som importerar foder, av den enkla anledningen är att maten blir billigare. Man kan dock fråga sig om det verkligen är värt det.

Tänk på hälsan – handla GMO-fritt

Än så länge är det inte klart exakt hur hög höjningen till de bönder som använder GMO-fritt foder blir men uppskattningsvis kommer den höjas från dagens 2,7 öre per kilo mjölk till ca 9,2 öre. Att det är just den bondeägda koncernen Arla som går i bräschen för GMO-fritt foder kan bero på att det är just Sveriges mjölkbönder som sitter i en svår sits idag. På grund av konkurrensen från europeiska mjölkproducenter har många svenska mjölkbönder svårt att få jordbruket att gå ihop. Samtidigt håller vi på att bli mer och mer miljömedvetna i dagens Sverige. Vi köper mer och mer ekologiskt och tänker även på miljön, till exempel genom att handla av lokala producenter. Många betalar trots allt gärna lite mer för bättre kvalitet. Vad vi behöver tänka mer på är däremot att köpa av producenter som använder GMO-fritt foder till sina djur. Vad många inte vet är kanske att man även bör se upp lite extra när det gäller foder som innehåller riskli, som bland annat förekommer i hästfoder – ofta visar nämligen tester att det innehåller för höga halter av aflatoxin.