Insekter som djurfoder?

Vi i Sverige måste bli bättre på att producera vårt eget djurfoder. Hittills importerar många djuruppfödare foder till sina djur. Något som är vanligt att importera är soja som odlas i Brasilien. Det är på grund av den unika sammansättningen av aminosyror som grödan innehåller, tillsammans med det låga priset, som gör fodret attraktivt för svenska farmare. Insekter som djurfoder engagerar många som värnar om miljön, just på grund av att det är mycket mer miljövänligt men också lite kontroversiellt. Odlingen av soja är en av anledningarna till att regnskogen i Brasilien och andra områden skövlas. Det är även på grund av de kemiska bekämpningsmedlen som används vid odlingen dåligt för miljön på lång sikt.

Hur går det till?

pexels-photo-58906Hur det ska gå till utreds just nu av flera forskningsgrupper i Sverige. En av fördelarna som hålls fram med att insekter ska bli till djurfoder är att det inte krävs någon speciell odlingsmark. Det krävs inte heller någon speciell utfodring av insekterna. Förslaget som ligger uppe just nu talar om att odla termiter och andra träätande insekter på trästockar. Insekterna skulle helt födas upp på skogens restprodukter, sedan fångas in, torkas och malas ner till foder. Det är både ett billigt och miljövänligt alternativ. Det är först och främst den svenska ägg- och kycklingindustrin som skulle prova på fodret. Idag matas de mest med sojaproteiner. De flesta föredrar en god kyckling, men det smakar självklart extra gott om kycklingen även är miljövänlig. Insekterna i fodret kommer troligen inte att ge smak till köttet. Det som stoppar upp processen med att börja tillverka djurfoder från insekter är EU-reglerna som förbjuder det.

Smart mat för människor

Det finns redan många olika kulturer runt om i världen som äter insekter och det ser ut som att Insekter kan vara framtidens mat även för människor. Stora delar av världen har redan insekter som sin enda källa för det dagliga proteinintaget. I de delar av världen som äter insekter har det beräknats att över 2000 olika insektsarter konsumeras av människor och djur. Gräshoppor, larver, skalbaggar och till och med getingar är vanliga att se på menyn i andra världsdelar. Fördelen med att äta insekter är att de inte kräver några resurser i form av odlingsmark eller foder. Det är ett miljövänligt sätt att säkerställa det dagliga proteinbehovet, dessutom innehåller det nyttiga fetter och till viss del mineraler och vitaminer. FN har rekommenderat att vi i västvärlden bör äta insekter, främst för ett globalt försörjningsperspektiv men även för vår hälsa. För djur är det en lätt övergång, men för oss människor kommer det nog bli svårare.