Förvara ditt foder rätt

Hur du bör förvara fodret till djur beror dels på vilket sorts foder som djuret äter och dels hur det är förpackat. Det finns inga lagstadgade direktiv om hur fodret bör förvaras, utan det är upp till varje husse och matte att förvara djurets mat så att det håller sig fräscht. Du bör även tänka på att barn eller andra djur inte ska kunna komma åt fodret, för att undvika sjukdomar och olyckor. I den här texten kommer du att få en rad tips som rör förvaring och utfodring. Visste du t.ex. att du kan använda pottor som foderskål?

Säckar, förpackningar eller lådor

Vad du förvarar ditt foder i är också viktigt. Har du en liten katt som du köper torrfoder till kan du självklart servera maten ut förpackningen, men tänk på att förpackningen250px-Hay_bales_and_mountainside måste gå att stänga. Om det kommer in luft till fodret kan det bli mjukt. Har du större djur som ska utfodras som hästar och kor, bör du placera deras fodersäckar i en lufttät låda med lock. Annars är det lätt hänt att fodret får påhälsning av både möss och råttor, som i värsta fall kan bära på smitta och göra djuren sjuka. Var noga med ladans städning och låt inte utspillt foder ligga framme då det drar till sig möss. Råttor ökar alltmer i Sverige och förutom att eventuellt sprida sjukdomar, kan de även tugga sönder utrustning som elsladdar och annat. Även möss är bra på att tugga sönder det mesta om kommer i deras väg och de behöver bara någon centimeter för att ta sig in.

Var noga med vad du ger djuren

I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att ge djur antibiotika eller tillväxthormoner, annat än i medicinskt syfte. Därför kan du vara säker på att antibiotika i kött inte förekommer. Att servera bra mat till sina djur gynnar inte bara de enskilda djuren, utan även människan och naturen i stort. Se därför till att du vet vad fodret innehåller och ge djuren bara mat som är bra för dem. Det finns ofta en anledning till att vissa märken är dyrare och det är för att de faktiskt är bättre och innehåller bättre råvaror. Hur ska då maten serveras? Kaniner är mästare på att välta omkull mat- och vattenskålar. Därför är det bra att servera maten ur tunga skålar i exempelvis keramik som de inte kan välta. När vi pratar om utfodring gäller det att komma ihåg att alltid servera färskt vatten till djuren. Till gnagare, som kaniner, har vattnet vanligtvis serverats i en plastflaska, men många tycker bättre om att dricka ur en skål. Det finns många roliga foderskålar att välja på, som en liten prydnadspotta. Katter och hundar kan ibland vägra att dricka ur en skål, de vill ha färskt vatten från kranen. Då kan det vara värt att installera en egen liten vattenfontän till de fyrfota familjemedlemmarna.