Matavfall som djurfoder

Gällande tillämpningen av regelverket kring användning av matavfall till utfordring av djur är Jordbruksverket högst ansvariga för. Många kommer säkert ihåg utbrotten av den sjukdom som kallas galna ko-sjukan. En sjukdom som drabbade nötkreatur på grund av att det foder de utfordrats med var förstärkt med köttmjöl från bland annat får och självdöda djur samt kor som dött i sjukdomen BSE.

Garbage in a residential recycle room

 

Matavfall endast till – köttätande pälsdjur
Av alla djur som är så kallade produktionsdjur är det endast köttätande pälsdjur som får äta kött- och benmjöl eller matavfall. För andra djur som livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur är det strängeligen förbjudet att utfordra dem med vare sig kött- och benmjöl eller matavfall. Fiskmjöl kan användas för utfordring av grisar och fjäderfän. Vilket torde innebära att den som har fiske som hobby kan ge småfisk som föda till sina egna eller grannens grisar och fjäderfän. Det är dock förbjudet att utfodra svin och fåglar som är sällskapsdjur, med matavfall. Till dessa hör bland andra minigrisar. Sedan år 2002 är utfodring av svin och fjäderfä med matavfall strängeligen förbjudet.

Unrecognizable person pouring kitchen waste into compost bin, close-up of hands

 

Produktionsdjur
Med produktionsdjur avses människan djurhållning eller uppfödning av djur för framställning av livsmedel. Det kan handla om allt från kött, mjölk och ägg. Till denna grupp djur hör även de som djur som hålls eller föds upp av för framställning av ull, päls, fjädrar, skinn eller andra animaliska produkter. Behöver man inspiration vad man ska göra med de livsmedel man producerar så kan man kolla in matklubben.nu.

 

Animaliskt matavfall
Allt animaliskt matavfall omfattas. Till detta hör använd matolja från allt från restauranger, storkök till centralkök och hushållskök.

 

Lagar och förordningar
Då det gäller lagstiftning och regleringen av djurfoder finns följande lagar och förordningar som ska följas av djurägare oavsett det handlar om ägare av livsmedelsproducerande djur, pälsdjur eller sällskapsdjur, och foderproducenter:

  • Lagen om foder och animaliska biprodukter – SFS 2006:805 Förordning om foder och animaliska biprodukter – SFS 2006:814
  • Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter – SFS 2006:1165
  • Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:85) om foder och animaliska biprodukter SFS 2014:787

 

Till dessa lagar och förordningar kommer Djurskyddslagen – SFS 1988:534 och Djurskyddsförordningen – SFS 1988:539 vilka är direkt länkade till djurhållning till vilken utfordring av desamma utgör en stor del.