Galna ko-sjukan

Många kommer säkert ihåg utbrotten av den sjukdom som kallas galna ko-sjukan. En sjukdom som drabbade nötkreatur på grund av den så kallade foderförstärkning som de fått till livs.

 

Från vegetarian till kannibal
På grund av att nötkreaturen hade utfordrats med tillägg till fodret i form av benmjöl från nermalda fårkadaver. På så vis kom nötkreatur, som ju är vegetarianer av naturen, att bli köttätare. Inledningsvis kom de kor som blivit sjuka av den nya kosthållningen också att bli nedmalda till benmjöl, vilket ledde till att korna inte endast numera var köttätare – de blev kannibaler. Inte nog med det, de insjuknade i BSE.

 

Galna ko-sjukan – BSE
BSE, är en förkortning som står för ett sjukdomstillstånd benämnt Bovin Spongiform Encefalopati. BSE leder till att nervceller förstörs hos nötkreatur det gäll. BSE orsakas av smittämnet prion ett äggviteämne ett protein. Det är prionet som angriper nervsystemet, både hjärnvävnad och ryggmärg. Även andra vävnader kan drabbas liksom blodet hos djuret.

decomposing cow

decomposing cow

 

Från nervcell till tvättsvamp
BSE tillhör en sjukdomsgrupp som kallas TSE, vilket står för Transmissibla Spongiforma Encefalopatier. Uttytt till svenska motsvaras termen närmas till överförbara tvättsvampsliknande hjärnsjukdomar. Orsaken till benämning är att en av BSE drabbad hjärna och ryggmärg får en tvättsvampsliknande struktur med stora håligheter.

 

Symptom på BSE
Nötkreatur som drabbat av BSE får svårigheter att gå och felaktigt beteende- och rörelsemönster.

 

Lätt överförbar till människan
BSE är lätt överförbar till människan. Det sker vid förtäring av kött från BSE-drabbade nötkreatur. Hos människan kallas sjukdomen för Creutzfeldt Jakob-sjukdom. Till symptomen hos den som smittats hör demensliknande symptom, minnesförlust, hallucinationer, talrubbningar, krampaktiga och ryckiga rörelser och krampanfall. Det finns ingen bot för vare sig BSE eller sjukdomen Creutzfeldt Jakob. Den som smittats avlider i regel inom 6 månader från smittotillfället, fast upp till cirka 1-2 år efter detsamma. En del har överlevt under flera år dock oftast under det som kallas vegetativt tillstånd. Inte någon som är smittad med sjukdomen Creutzfeldt Jakob undgår en förtida bortgång.

 

Förebygg smitta
Människor kan förebygga att bli smittad genom att undvika köttprodukter av nöt särskilt de med oklart ursprungsland. Dessutom bör man då undvika att äta köttprodukter som innehåller inälvor och nervvävnad. Sedan år 2001 är det förbjudet att använda köttmjöl i fodret till livsmedelsproducerande djur. Anmärkningsvärt är dock att det är tillåtet att ge fiskmjöl till bland annat kalvar.