Baljväxtensilage som foder

En stor andel av Sydamerikas regnskogar skövlas bland annat på grund av odling av soja för produktion av foder för västvärldens kreatur. I skrivande stund, maj 2015, är det i Sverige en mjölkbonde om dagen som lägger ned sin verksamhet. En del lämnar sina livsverk med betydande personliga skulder i bagaget. Det kan också handla om familjegårdar som funnits i släkten under flera generationer går i graven. En del bönder är enskilda näringsidkare som när de tvingas sälja står kvar med mångmiljonbelopp i skulder. Till del beror det på att det pris de erhåller från Arla är i nivå med ersättningen mjölkbönderna erhöll år 1988. Detta samtidigt som kostnaderna för foder till djurbesättningarna har skjutit i höjden. Varför många höjer rösten för att få ge djuren genmodifierad soja, vilken har ett lägre pris än den vanliga. En allt större andel konsumenter i Sverige, vill nu och i framtiden fortsättningsvis kunna dricka svenskproducerad mjölk och förädlade mjölkprodukter av densamma som ost, yoghurt och fil med flera. Mjölk som producerats av glada kor som får vara ute på sommarbete och endast får äta ekologisk icke genmodifierat foder.

 

 

Fulla av bekämpningsmedel
Inte nog med att regnskogarna, jordens lungors skövlas, vilket påverkar klimatet över hela jordklotet, de grödor som växer i Sydamerika odlas med farliga bekämpningsmedel som sedan länge är förbjudna i Sverige. Varför man som konsument frågar sig hur det är möjligt att dessa grödor över huvud taget får importeras till Sverige. Inte mindre än ett par hundra tusen ton soja från Brasilien importeras varje år. Sojan är avsedd för den svenska kött, mjölk och äggproduktionen.Baljväxtensilage som foder 3

 

Lösningen heter baljväxtensilage
Lösningen mot skövlingen av regnskogarna heter baljväxtensilage. Västvärldens länder kan återgå till att själva odla vallväxter som rödklöver, vitklöver, blå lucern, getärt och kärringtand. Nuförtiden finns det tillförlitliga metoder vad gäller odling, konservering och

utnyttjande av vallbaljväxter. Foder som med fördel kan ges till kor som är grunden för den svenska mjölkproduktionen. I motsats till dyrt importerat djurfoder i form av soja, oavsett det handlar om GMO eller inte, för odlingen av vallbaljväxtern på hemmaplan, i Sverige, med sig positiva effekter i form av minskade kostnader i mjölkproduktionen. Något som är minst sagt viktigt för den enskilde mjölkbonden – det leder till ökad lönsamhet i mjölkproduktionen.

Även människan mår bra av att äta mer baljväxter, ytterligare en anledning till att odla mer baljväxter i Sverige.