Effekter av antibiotika i djurfoder

För tjugo år sedan varnade forskare för att användningen av antibiotika i djurfoder i längden leder till resistenta bakterier. Det betyder att bakterierna blir motståndskraftiga och att antibiotika inte längre hjälper. Forskarnas skrämmande framtidsscenarier är nu verklighet även på svenska sjukhus. Varje år dör omkring 25 000 personer bara i Europa som en följd av att de smittats med bakterier som är resistenta mot antibiotika. Läkare är oroliga för att vi i en inte alltför avlägsen framtid inte kommer att kunna behandla vanliga infektioner, såsom lunginflammation, om vi inte lyckas stoppa utvecklingen.

Därför får djuren antibiotika

Inom Sverige är det numera förbjudet att tillsätta antibiotika i djurens foder, men i andra delar av världen används det i stor utsträckning. Genom att ge djuren antibiotika växer de snabbare och köttindustrin tjänar mer pengar. Djuren står alltför tätt och för att förhindra att sjukdomar sprids mellan dem är det mest ekonomiskt att ge alla djuren, både de friska och sjuka, antibiotika i förebyggande syfte. För att stoppa den negativa utvecklingen av antibiotikaresistens bör alla länder ha samma hårda regler som i Sverige, eftersom bra djurhållning ger friska djur och minskad antibiotikaresistens, vilket också ger friskare människor. Den ökade globaliseringen, importen av kött och det faktum att vi reser mycket gör att de resistenta bakterierna sprids över världen.

Såhär smittar resistenta bakterier

Behöver man vara rädd för att bli smittad av antibiotikaresistenta bakterier när man äter kött? Risken finns, men den är väldigt liten. Trots att bakterierna finns kvar i köttet, är det ovanligt att smittas den vägen. Då är det vanligare att det är bönderna som smittas av sina egna djur och som sedan sprider bakterierna till de människor de träffar. Smittvägarna kan också gå från ladugården via gödsel och vatten till de grödor vi sedan äter. Genom att tvätta händerna när vi handskats med kött, att tillaga köttet ordentligt och att välja svensk kött minskar risken att bli smittad via maten. Den viktigaste faktorn är dock att helt sluta ge djuren antibiotika i fodret.